Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Laisvų vietų statistika

NUO 2021-09-01 FORMUOJAMOSE MARIJAMPOLĖS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE, LAISVŲ VIETŲ SKAIČIUS

2021-06-10

 

Įstaigos pavadinimas

Laisvų vietų skaičius grupėse, pagal vaikų amžių/ gimimo metai (imtinai)

Iš viso:

Nuo 1
iki 2
metų

Nuo 2
iki 3

metų

Nuo 2
iki 4

metų

Nuo 2
iki 5

metų

Nuo 2
iki 6

metų

Nuo 3
iki 4

metų

Nuo 3
iki 5

metų

Nuo 3
iki 6

metų

Nuo 4
iki 5

metų

Nuo 4
iki 6

metų

Nuo 4
iki 7

metų

Nuo 5
iki 6

metų

Nuo 5
iki 7

metų

Nuo 6
iki 7

metų

2020 m.

2019m.

2019m.-
2018m.

2019m.-
2017m.

2019m.-
2016m.

2018m.

2018m.-
2017m.

2018m.-
2016m.

2017 m.

2017m.-
2016m.

2017m.-
2015 m.

2016 m.

2016m.-
2015 m.

2015 m.

Marijampolės vaikų lopšelis -
darželis „Ąžuoliukas“

                             

Marijampolės vaikų lopšelis -
darželis „Nykštukas"

                             

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Pasaka"

1

         

1

               

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Rasa“

1

           

 

       1          

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Rūta"

                             

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Šaltinėlis"

6

         

6

               

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Šypsenėlė"

1

         

1

               

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Vaivorykštė"

                             

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Varpelis"

1

                         

1

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Želmenėliai"

                             

Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis „Želmenėliai”
grupės Vasario 16-osios g.3 
patalpose  (buvęs „Linelis")*

4

             

3

            1  

Marijampolės sav. Patašinės
universalus daugiafunkcis centras

 

   

 

                     

Marijampolės sav. Liudvinavo
Kazio Borutos gimnazija

6

                 

2

   

4

 

Marijampolės sav. Igliaukos
Anzelmo Matučio gimnazija

2

                       

2

 

Igliaukos  ikimokyklinio ugdymo skyrius

                             

Šventragio ikimokyklinio ugdymo skyrius

                             

Marijampolės „Ryto" pagrindinė
mokykla

5

                       

 

     5

Marijampolės Petro Armino
progimnazija

5

                       

5

 

Marijampolės sav. Mokolų
progimnazija

12

                   

12

     

Marijampolės sav. Sasnavos
pagrindinė mokykla

5

                       

5

 

Marijampolės sav. Želsvos
progimnazija

12

                   

12

     

Marijampolės ,,Žiburėlio"
mokykla-daugiafunkcis centras

8

 

6

1

       

2

       

1

 

 iš  jų SPEC. grupėje:**

                             

 Iš  viso:

69

 

6

1

   

8

 

3

     1

2

24

 

18

6

Pastabos:

* Marijampolės savivaldybės  tarybos  2020-06-29 sprendimu Nr. 1-187  nuo  2021-01-05  dienos Marijampolės  vaikų  darželis „Linelis”  prijungtas    prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai”.

**SPEC. –  Specialioji grupė (Švietimo įstaigos grupė, kurioje vykdoma pritaikyta ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių).

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-10 13:57:16

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man